BM Mindfulness Programı

Yayınlarım

PROGRAM İÇERİĞİ

8 hafta + 1 inziva | 22 saat

BM MINDFULNESS PROGRAMI

Mindfulness pratikleri bir şekliyle tüm spritüel geleneklerde yer alır.

Breathing Mind meditasyon pratikleri daha ziyade Budist geleneği baz alır ve 2000 yıl öncesine dayanır. David Cornwell tarafından geliştirilen bu program meditasyona dair seküler bir yaklaşımdır.

Program üç kaynaktan beslenir;

8 haftalık programın akışı çoğunlukla deneyimseldir. Katılımcılar temel nefes farkındalığı meditasyonunu öğrenmenin yanı sıra uygulaması kolay olan diğer hoş meditasyonları da öğrenir.

Süreç içerisinde neden meditasyon yaptığımızı ve meditasyonun hayatımızı dönüştürmek açısından ne şekilde etkili olduğunu açıklayan bilimsel bilgiler sunulur. 8 haftanın sonunda katılımcılar kendi kendine pratik yapmak için gereken beceri ve motivasyona sahip olur. Programı tamamlayan katılımcılara BREATHING MIND MINDFULNESS katılımcı sertifikası verilir.

BM Mindfulness programı Amerikan Hastanesi Code Lotus bölümü başta olmak üzere pek çok alanda başarıyla uygulanmaktadır.

Bireysel, grup ve kurumsal eğitimler hakkında detaylı bilgi ve teklif için selam@yelizekinci.com ulaşabilirsiniz.